Erey tilmaameedka Maqaalkan "politics"

Isticmaalka HTML tags

Isticmaalka HTML tags

April 7, 2013 at 10:23 am 0 Faallo

    Astaamaha HTML (Tags) HTML tags waa astaamo ay ku wareegsan yihiin barakatyo uu eg sida sedex xagalka (“<” ama “>”): Tagaga HTMLka waxay u yimaadaan labo labo sida <p>and </p> Taga ugu horeeya waa bilowga sida <p>, taga labaad waa kan xiritaanka sida </p> Taga xiritaanka wuxuu uRead More