Sida qoraallada farta kala duwan loogu qoro iyadoo la isticmaalayo HTML

Casharkii Hore waxaan ku fiirinay sida loo qurxin karo qoraalka farta iyadoo la adeegsanayo “Style” tagga. Waxaan casharkan ku baraneynaa sida qoraalo kala loogu qori karo iyadoo la isticmaalayo HTML. Qoraalada farta kala duwan oo aan  ku qori karno HTML waxaa ka mid ku hoos ku qoran:

HTML TAGNooca Qoraalka(English)Nooca Qoraalka(Somali)
<b>Bold textQoraal aad u muuqda
<strong>Important textQoraal muhiim ah
<i>Italic textQoraal jiifa
<em> Emphasized textQoraal aad u muuqda
<mark> Marked textQoraal Calaameysan
<small> Small textQoraal far yar yar ku qoran
<del> Deleted textQoraal Xarrijin la dhex mariyey
<ins>Inserted TextQoraal paragraph ama cutub la dhex galiyey
<sub> Subscript textQoraal muhimad gaar loo muujiyey
<sup> Superscript textQoraal muhimad gaar loo muujiyey

Tusaale  sida loo Isticmaalo Taagaga HTML ee <b> iyo <strong>

Tusaale  sida loo Isticmaalo Taagaga HTML ee <i> iyo <em>

Tusaale  sida loo Isticmaalo Taagaga HTML ee <small> iyo <mark>

Tusaale  sida loo Isticmaalo Taagaga HTML ee <del> iyo <ins>

 

Reeb Jawaab

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*