Sida loo isticmaalo HTML table

HTML table waxaa loo abuuraa iyadoo la isticmaalayo tagga ah <table>, ka dibna waxaa ku xiga sameynta safafka tableka waxaa la isticmaala HTML tagga ah <tr>

Html tablada waxay  kaloo leeyihiin tag loo isticmaalo cinwaanda oo loo qoro  <th> tag.  Cinwaanda tablada waa kuwa muuqaalkooda far waaweyn ku qoran, sidoo kalena ku qoran dhexda. Tablada HTML waxay leeyihiin cells ama unugyo lagu keydiyo qoraalka and macluumaadka aad dooneyso inaad ku keydiso.

HTML koodhka kor ku qoran wuxuu abuurayaa muuqaalka tablka hoos ka muuqda.

Bal aynu isku darno inaan qurxino anagoo isticmaaleyna CSS (Cascading Style Sheet), CSS waa programming loo isticamaalo in lagu qurxiyo bogaga websityada, Bal aynu ku darno “border” anagoo isticmaaleyna CSS si aan u aragno tabalka iyo qoraalka ku qoran.

CSS kor ku qoran wuxuu inoo suurto galinayaa inaan <table>,<th> and <td> ku darno “border” ama leyn muujinaya tabalka. Ka dib tablku wuxuu isu bedeleyaa sida hoos ka muuqata.

Bal aynu darno CSS style ka dhigaya xajmmiga ama sizeka boderka mid isu furan ama yar

Muuqaalka tableka wuxuu uu muuqanayaa sida soo socota

Reeb Jawaab

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*