Qurxinta Farta ama qoraalka HTML

Qurxinta qoraalka HTML waxaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo qoraalka cutubyada ama Baragaraafyada iyo cinwaanada. Qurxintaas waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo tagga magaciisa la yiraahdo style attribute sida loo iscmaalaa waa sidan soo socota:


Ereyga  taganame waa shayga aynu dooneyno inaan  qurxino sida cinwaanada <h1> ama Baragraafyada <p>, Ereyga kale oo ah property waa shyaga aynu dooneyno inaan bedelno kasoo noqon kara midabka bogga, midabka farta qoraalka ah, kordhinta ama yarenta farta qoraalaka sida tusaalaha hoos ka muuqda;

Tusaale ah Bedelista daaha gadaal (background ) ee bogga HTML:

<body style=“background-color:lightblue;”> … </body>

Tusaale ah qurxinta cinwaanka <h1> :

<h1 style=“color:blue;”> Kani waa Cinwaan ku qoran far bullug ah </h1>

Tusaale qurxinta cutbyada ama baragraafyada:

<style=“color:red;”> Kani waa Baragraaf  midabkiisu yahay casaan</p>

Qoraalka ama tagga  font-family waxaa loo isticmaala inaan ku qeexno nooca qoraalka aynu isticmaaleyno (farta qoraalka la isticmaalayo)

Tusaale bedelista nooca qoraalka farta(font-family) loo isticmaalayo ciwaanada:

<h1 style=“font-family:verdana;”> Kani waa cinwaan qoraalkiisa fart qoaraalka loo yaqaan “Verdana” </h1>

Tusaale bedelista ama kordhinta qoraalka farta(font-family) iyadoo la isticmaalayo Baragaraafyada:

<style=“font-family:verdana;”> Kani waa cutub qoraalkiisa fart qoaraalka loo yaqaan “Verdana”</p>

Qoraalka ama tagga font-size waxaa loo isticmaala inaan kordhino muuqaalka qoraalka farta

Tusaale bedelista ama kordhinta qoraalka farta cinwaanada (font-size) :

<h1 style=“font-size:300%;”> Kani waa cinwaan qoraalkiisa farta la kordhiyey </h1>

Tusaale bedelista ama yareynta  nooca qoraalka farta(font-size) loo isticmaalayo Baragaraafyada:

<style=“font-size:160%;”> Kani waa cutub qoraalkiisa la yareeyey </p>

Qoraalka ama tagga text-align  waxaa loo isticmaalaa in lagu meeleeyo qoraalka farta meeshii la doono sida ku qorista bidix, dhexda ama midigta bogga

Tusaale ku qorista qoraalka bidix, dhexda ama midigta:

<style=“text-align:center;”> Qoraalkan  waa mid dhexda ku qoran</p>

Soo koobista tusaalooyinka kore:

  • U isticmaal style tag inaad ku qurxiso qoaalka HTML
  • U isticmaa background-color inaad ku bedesho midabka gadaale meesha fartu ku qoran tahay
  • U isticmaal color  inaad ku bedesho midabka qoraalka farta
  • U isticmaal font-family  inaad ku bedesho nooca qoraalka aad rabtid inaad isticmaashid
  • U isticmaal font-size  inaad ku bedesho qoraalka far waaweyn ama qoraal far yar yar.
  • U isticmaal text-align  inaad ku qorto qoraalka dhexda midigta and bidixda

halkan waxaa tusaale Bog HTML code oo aaynu ku muujineyno tusaalooyink kor ku qoran:

Qoraalka HTML ee kor ku qoran wuxuu abuurayaa muuqaalka boggan:

 

Reeb Jawaab

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*